Az Egyesület támogatási rendje

A Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület törekvése, hogy az Egyesület alapszabályában meghatározott közhasznú célok mentén, rendelkezésére álló pénzeszközeivel segítse a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, valamint annak hallgatói, oktatói, zenei együttesei és intézményeinek széleskörű szakmai munkáját, és támogassa az Egyetem magas színvonalú működéséhez elengedhetetlen projektek megvalósulását.

A. Tanulmányi ösztöndíjak:

 1. Az egyetem költségtérítéses képzésében résztvevő hallgatók részére, egy szemeszterre szóló tanulmányi ösztöndíj részösztöndíj formájában. A maximális összeg a féléves tandíj 30 %-a lehet.

Kik pályázhatnak? A pályázni jogosultak köre:

 • A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen hallgatói jogviszonyban lévők.
 • Indokolt esetben a kivételes tehetségű, az előkészítő osztályban tanuló hallgatók.

A pályázat módja:

 • A pályázathoz a hallgatók pályázati kérdőívet töltenek ki. Minden pályázati kérdőívhez tartozik a szaktanár által kitöltendő, a szaktanár és a tanszékvezető által aláírt ajánlás. A dokumentumokat elektronikus formában, a zakbk@t-online.hu e-mail címre lehet benyújtani. Csak a hiánytalanul kitöltött, határidőig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.
 • A pályázati támogatásban részesült hallgatók vállalják, hogy a ZBK felkérése esetén, annak rendezvényén ellenszolgáltatás nélkül szerepelnek.

B. Egyéni hallgatói célok támogatása, hallgatói csoportok támogatása:

 1. Ösztöndíj a hallgatók egyetemi képzését kiegészítő, a hallgató választott szakirányához közvetlenül kapcsolódó kiegészítő tanulmányok költségeinek biztosítására;
 • hazai és külföldi mesterkurzusokon valamint egyéb tanulmányutakon való részvételhez kapcsolódó utazási, szállás, szállítási és tanulmányi költségek (részvételi díj, regisztrációs díj, dologi kiadások).(Csoportos pályázat esetén a pályázatért felelős személy nyújtja be a pályázatot.)
 1. Ösztöndíj a hallgatók művészi vagy tudományos karrier építésének támogatására;
 • hazai és nemzetközi versenyeken való részvételhez kapcsolódó utazási, szállás, szállítási és regisztrációs költségek,
 • Erasmus programban résztvevők útiköltség térítése,
 • hazai és külföldi koncertek megvalósításához szükséges költségek,
 • konferenciákhoz kapcsolódó utazási, szállás és részvételi költségek támogatása,
 • a művészi karrier építéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek.(Csoportos pályázat esetén a pályázatért felelős személy nyújtja be a pályázatot.)

Az Egyéni és csoportos pályázatokat a ZBK évente egy alkalommal – ősszel – írja ki, melyekre pályázni a kiírástól függően, az ott megjelölt határidőig lehet.

Kik pályázhatnak? A pályázni jogosultak köre:

 • A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen hallgatói jogviszonyban lévők.
 • Indokolt esetben a kivételes tehetségű, az előkészítő osztályban tanuló hallgatók

A pályázat módja:

 • A pályázathoz a hallgatók, csoportos pályázat esetén (kamaraegyüttes, vonósnégyes, hangszeres hallgató és zongorakísérője) a pályázatért felelős személy, pályázati kérdőívet töltenek ki, amelyen a személyes adatokon és a megvalósítandó program pontos megjelölésén túl a pályázó részletes költségtervezetet készít. Számításai igazolására néhány dokumentumot, igazolást vagy azok másolatát csatolhatja a pályázathoz. A pályázat formai és tartalmi pontossága, valamint formai és tartalmi teljessége feltétele a pályázatnak. Minden pályázati kérdőívhez tartozik a szaktanár által kitöltendő, a szaktanár és a tanszékvezető által aláírt ajánlás. A dokumentumokat elektronikus formában, a zakbk@t-online.hu e-mail címre lehet benyújtani. Csak a határidőig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

A támogatás összege:

 • A támogatási összeg egyéni elbírálás alapján kerül meghatározásra. A bíráló bizottság jogot formál arra, hogy részösztöndíjat adjon ki (lehetőség szerint a teljes összeget ítéli meg a pályázónak, azonban indokolt esetben részösztöndíj kiadását javasolhatja).
 • Az évente kiadható ösztöndíjak száma változó.

Elvárások a pályázótól:

 • Minden pályázó a program befejezését követően legkésőbb harminc nappal egy rövid, tartalmilag pontos szakmai beszámolót kell, hogy írjon a Zeneakadémia Baráti Köre elnökségének címezve, amelyhez számlákkal igazolt részletes elszámolást kell csatolnia. Abban az esetben, ha költségei nem érték el az ösztöndíj pályázatban megítélt összegét, a különbözetet vissza kell fizetnie. A program meg nem valósulása esetén a teljes összeget kell visszafizetni. A beszámoló készítése feltétele egy esetleges következő pályázat sikerének.
 • A pályázati támogatásban részesült hallgatók vállalják, hogy a ZBK felkérése esetén, annak rendezvényén ellenszolgáltatás nélkül szerepelnek.

C. Projektek, beruházások támogatása:

 1. A Zeneakadémia tanszékei által rendezett hangversenyek, vizsgaelőadások, mesterkurzusok, tanfolyamok, konferenciák megvalósításának anyagi támogatása.
 2. A Zeneakadémia intézményeinek projektekhez kapcsolódó támogatása.
 3. Szakmai kutatói munkához kapcsolódó kiadványok megjelenésének elősegítése.


Projektek és beruházások támogatására elkészített pályázatok beadása folyamatos.

Kik pályázhatnak? A pályázni jogosultak köre:

 • A Zeneakadémia programjainak megvalósításáért felelős személy (rektor, tanszékvezetők, intézményigazgatók, vezetők).

A pályázat módja:

 • A projekt részletezése és az ezt kiegészítő részletes költségtervezetet.

Elvárások a pályázótól:

 • Minden pályázó a program befejezését követően legkésőbb harminc nappal egy rövid, tartalmilag pontos szakmai beszámolót kell, hogy írjon a Zeneakadémia Baráti Köre elnökségének címezve, amelyhez számlákkal igazolt részletes elszámolást kell csatolnia. Abban az esetben, ha költségei nem érték el az ösztöndíj pályázatban megítélt összegét, a különbözetet vissza kell fizetnie. A program meg nem valósulása esetén a teljes összeget kell visszafizetni.

A pályáztatás rendjével kapcsolatos egyéb tudnivalók:

Az ösztöndíj pályázatok elbírálási határideje a beadási határidőtől számított két hét, a folyósítás az elbírálástól számított 30 napon belül történik meg.

A Zeneakadémia Baráti Köre támogatási bizottságának tagjai feldolgozzák a beérkező ösztöndíj pályázatokat, és előterjesztést készítenek az Elnök és az Elnökség számára. Végleges döntést az Elnökség hozza meg.

Egyes rendkívüli sürgősséggel benyújtott pályázatokról a fenti bizottság a Baráti Kör elnökével egyetértésben dönthet.

A meghatározott célra rendelt támogatások odaítélésének során az elnökség által erre a célra létrehozott támogatási bizottság dönt és intézkedik a pénz kifizetéséről.

A ZBK ösztöndíj pályázat eredményességét a pályázó szociális helyzete nem, csakis a szakmai kritériumoknak való megfelelés befolyásolhatja.

A pályáztatás során a személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza