A 2010. március 26-án megtartott éves közgyűlés legfontosabb határozatai

A Közgyűlés elfogadta az Egyesület 2009. évi közhasznúsági és pénzügyi jelentését. Az éves beszámoló legfontosabb adatai:

2009-ben az Egyesület közhasznú tevékenységéből 20.713 ezer Ft bevétel származott, azaz a  válság ellenére is sikerült tartanunk az előző évi szintet, és ezt komoly eredménynek könyveljük el. Így módunk nyílt arra, hogy a tavalyihoz hasonló nagyságrendben támogassuk a pályázókat. Erre összesen 14.336.890 Ft-ot költöttünk, egyéb közhasznúsági céljainknak megfelelően a Liszt Ferenc Múzeum számára 400.000 Ft, míg a Bartók Emlékház számára 300.000 Ft összegben nyújtottunk támogatást.

Az összes bevétel és kiadás mérlege 5.447.000 Ft nyereséget mutat.

Az elfogadott 2009. évi mérleg és eredmény- kimutatás megtalálható a Baráti Kör honlapján.

Az egyesületi tagok elfogadták az Ösztöndíj Bizottság beszámolóját.

Szabó Vilmos, a Baráti Kör elnöke elmondta, hogy továbbra is bízunk támogatóinkban, és segítségükkel ebben az évben 25-30 millió Ft bevételre számítunk. Terveink között szerepel, hogy kiszélesítjük támogatói bázisunkat, kapcsolatba lépünk külföldiekkel, valamint olyan, itthon és a nagyvilágban is karriert befutott muzsikusokkal, akik korábban a Liszt Akadémián végezték tanulmányaikat. Jelenlegi 155 fős taglétszámunkat év végéig szeretnénk 200-ra bővíteni, a tagdíjakat nem emeltük. Változtattunk a támogatási rendszeren is, a jövőben   igyekszünk a pályázóknak a céljuk megvalósításához szükséges teljes összeget biztosítani, valamint  – lehetőségeinktől függően – ösztöndíjkiegészítést nyújtani a költségtérítéses hallgatók tanulmányaihoz. Jövőbeni terveink között szerepel támogatási rendszerünk kibővítése, ami – egyebek között – mesterhangszerek beszerzését és mesterkurzusok finanszírozását is lehetővé tenné. Szervezeti változásokra is sor került a Baráti Körben, az idei évtől kezdve hét taggal működő Elnökség a stratégiai és forrásszerző tevékenységre, valamint a kapcsolati tőke építésére koncentrál, az operatív munkát pedig egy nagyobb létszámú szervezet látja el. Az egyesületi tagok az Elnöki beszámolót elfogadták

A Közgyűlés megválasztotta az Elnökség új tagjait, Bakács Istvánt, az E.On Hungária Zrt. Igazgatóságának tagját, és Réti Lászlót, az Ügyvédi Kamara elnökét.