Hírlevel archívum > tamogatott_tehetsegek2018 > Szoliva Gábor (fr. Gábriel OFM)

Szoliva Gábor (fr. Gábriel OFM)

Szakmai életrajz: Ferences szerzetes, egyházzenész. 2016-ban szerzett művész diplomát a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén egyházzene-orgona szakon, 2014 óta a tanszék óraadó oktatója (transzponálás és partitúraolvasás, gregorián bevezető tárgyak, gregorián műfajok), 2015-től az Egyházzenei Kutatócsoport tagja, 2017 őszétől az egyetem PhD-hallgatója. Kutatásait a középkori magyarországi dallamtörténet tárgykörében végzi, szűkebb területe a zsolozsmahimnuszok emlékei. Legfontosabb publikációja az MTA-BTK Zenetudományi Intézet gondozásában megjelent fakszimile-kiadás egy 1523-ból származó magyarországi himnuszforrásól (Oláh-pszaltérium). A kétnyelvű bevezető tanulmánnyal kiegészített kiadvány Psalterium Strigoniense 1523 cum notis musicis manuscriptis címmel az intézet Musicalia Danubiana sorozatában látott napvilágot. Nemzetközi és magyar szakmai konferenciák előadója volt (MTA-BTK-ZTI, MTA Könyvtár), kutatási eredményeit hazai és külföldi folyóiratokban publikálja (Zenetudományi dolgozatok, Magyar Egyházzene, Archivum Franciscanum Historicum), rendszeres együttműködője az ELTE-BTK Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának és az Országos Széchényi Könyvtár Frgamenta Codicum Műhelyének.