Hírlevel archívum > Legato5 – 2010 április > Zeneakadémiai hírek – A Westminsterben énekeltek

A Westminsterben énekeltek

Évek óta élő hagyomány az Egyházzenei tanszék életében, hogy tanárok, diákok minden tanévben közösen elutaznak egy-egy többnapos tanulmányútra. Az utóbbi években jártak Rómában, a Felvidéken, Regensburgban, Erdélyben, ez év tavaszán pedig egy hetet töltöttek Angliában, ahol a világ egyik leghíresebb templomában, a Westminster katedrálisban is énekelhettek. A londoni út részleteiről Rajk Judittal, a tanszék tanárával, az út egyik szervezőjével beszélgettem.

Úgy tudom, hogy az angliai utazásoknak különleges szerepük van a tanszék életében.

Igen, ebben szintén egy hagyományt követünk: ötévenként szervezünk utat Oxfordba és Londonba, így nem végez a tanszéken hallgató úgy, hogy ne járt volna Angliában, ami az egyházzene világában egy nagyon ismert, elismert, és példaként hozható úti cél.

Egy egészen egyedül álló élményben is részük lehetett idén Londonban…

– Közreműködhettünk a Westminster katedrális egyik szertartásán, mégpedig a nagyböjt harmadik vasárnapjának miséjén. Ennek azért óriási a jelentősége, mert a katedrális életében egyáltalán nem szokványos, hogy egy idegen kórust, nevezetesen a magyarországi egyházzene oktatást reprezentáló tanszéki kórusunkat, egy sajátos liturgikus értékrenddel engedjenek be a szertartásra. A  Westminster katedrálisnak működő, nagy hagyományokkal rendelkező, saját kórusa van, ami kisfiúkból és felnőtt férfiakból áll össze, ők énekelnek vasárnaponként három különböző szertartáson, és ezen kívül még a hétköznapi, úgynevezett „event song”-okon is szolgálatot teljesítenek. Jelentős gesztus volt tehát, hogy – Dobszay professzor úrnak köszönhetően – minket befogadtak, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a szertartáson bemutassuk a magyar Éneklő Egyház kötetben szereplő énekrendet. Ez egy katolikus mise volt nagyböjt vasárnapján, és mi a mise szokásos tételeit énekeltük végig azzal a magyar gregoriánumból hozott zenei anyaggal, amit szerettünk volna megmutatni az angol közönségnek.

És ők hogyan fogadták önöket? Tudták, hogy vendégeik lesznek, és nem a megszokott kórusukat hallják?

– Különleges rendje van Angliában minden szertartásnak, legyen az anglikán, vagy katolikus templom. A hívek – minden egyes szertartáson – kapnak egy kis füzetet, így együtt énekelhetnek, együtt imádkozhatnak a kórussal, illetve a pappal, és követni tudják a mise rendjét. Ennek köszönhetően mindig nagyon szabályos, nagyon fegyelmezett szertartást láttunk, kiváló énekes teljesítményekkel, ez meglepő volt hallgatóknak, tanároknak egyaránt, legalábbis összehasonlítva a mai, Magyarországon megszokott szertartás-gyakorlattal.

Az angol hívek tehát akkor is be tudtak kapcsolódni, amikor a magyar kórus énekelt?

– Igen, mert Dobszay professzor úr előre elküldte az énekrendet, kottaképpel, szöveggel. Meglepő volt, hogy mennyire nyitottan fogadták ezt a számukra valójában ismeretlen zenei anyagot. Furcsa volt tapasztalni, hogy a mellettem ülő hívek közül milyen sokan próbáltak bekapcsolódni az éneklésbe.

Hány fős volt a kórus?

– Harminc hallgató és nyolc tanárkolléga utazott, és tanárok, diákok együtt énekeltek.

A Westminsteren kívül mi jelentett még meghatározó élményt?

– Jártunk Oxfordban, ahol végiglátogattuk a nagyhírű college-okat. Naponta egy-két alkalommal arra is lehetőségünk adódott, hogy az egyébként szigorúan zárt próbákon részt vegyünk, és hallgassuk azt, hogy miként készülnek fel egy adott, esti, a vesperásnak megfelelő szertartásra a kisgyerekekkel és a felnőtt férfi szólistákkal. Találkoztunk azokkal a kollégákkal, akik a kórusokat vezetik, sokat beszélgettünk, nagyon nyitottan és közvetlenül meséltek nekünk a tapasztalataikról. Fantasztikus egyébként, hogy hogyan működnek a kórusok. Londonban például bemehettünk a hét és tizennégy év közötti kisfiúk reggeli énekórájára a Westminster katedrálisba. A beénekeltető gyakorlatokkal kezdtek, aztán végigmentek az aznap esti szertartás anyagán, majd egy kortárs művet kezdtek próbáltak egy későbbi koncertre, tehát elég sokszínű zenei életbe nyertünk bepillantást. A saját hallgatóinknak azért volt fontos ez az út, mert találkozhattak egy olyan, sok évszázada élő, és a napi gyakorlatban meglévő hagyománnyal, ami itthon idegen. Így viszont talán kedvet kaptak ahhoz, hogy azt, amit Angliában láttak, elvigyék majd valamilyen módon a saját kis közösségükbe, egyházközségükbe, kórusaikba, oda, ahova visszamennek majd diploma után.

Volt valami, ami a reveláció erejével hatott, amin nagyon meglepődtek?

– Írigykedtünk, mert ezeknél az angol kórusoknál a munka ténylegesen mindennapi gyakorlatot jelent. A kisgyerekeknél ez úgy áll össze, hogy reggel nyolckor van egy énekórájuk, utána elkezdődik a napi iskolai rutin, délután otthon megírják a házi feladatot, elmennek valamilyen sportfoglalkozásra, majd az esti vesperás előtt van megint egy háromnegyed órás, nagyon intenzív próbájuk, este pedig végigéneklik a szertartást. Ebben a rendszerben telik el a hét és tizennégy éves koruk közötti időszak, és ennek meg is van az eredménye. Ez a napi gyakorlat ugyanis egy olyan lenyűgöző együtt éneklést, fegyelmezettséget, zenei hallást, és tempóérzéket fejleszt ki náluk, ami Magyarországon egy ilyen korosztályból álló kórusnál elképzelhetetlen. Egy-két általános iskolákban, például a Bubnó Tamás és Mezei János vezette Budapesti Énekes Iskolában ugyan tettek erre kísérletet, de úgy, mint Angliában ezt nem lehet megcsinálni. Úgyhogy mondtam is a hallgatóimnak, hogy ha ezek után itthon valaki reggel kilenckor a hangképzés órán azt mondja, hogy korán van még az énekléshez, akkor az emlékezzen majd vissza erre a londoni, reggel nyolckor kezdődő énekórára, amin részt vettünk, és arra, hogy hogyan is szólt ott a kisgyerekek hangja!

Ezek szerint meglehetősen tartalmasra sikeredetek ezek a londoni és oxfordi napok. Jártak máshol is?

– Ebben a két városban voltak szakmai programjaink, de utolsó nap tettünk egy buszos kirándulást Rochesterbe, ahol kisvárosi környezetben láttunk egy működő katedrálist, mégpedig ugyanolyan színvonalas egyházzenei élettel, mint Londonban, vagy a híres oxfordi college-okban. Egy fél napot pedig Canterbury-ben töltöttünk, megnéztük a gyönyörű katedrálist.

Zsúfolt lehetett ez az egy hét. Maradt arra idejük, hogy egy kicsit bejárják Londont?

– Igen, volt egy teljes szabadnapunk. Kisebb csoportokban mentünk, és jó érzés volt a hallgatókkal olyan helyeken összefutni, mint például a National Gallery vagy a British Museum.

Megnyugtató lehetett, hogy a diákok is a „magas kultúrát” célozták meg a szabadnapjukon.

Ez célja is volt az utazásnak, de azért sok minden más is belefért az útba. A londoni szállásunk aljában például egy igazi, hagyományos angol pub működött. Így természetesen az esti sörözések is hozzátartoztak a programhoz.

Bokor Gabriella