GAÁL ESZTER

gaaleszterZenei tanulmányait 2006 szeptemberében kezdte meg a VII. ke­rületi Molnár Antal Zene­is­ko­lá­ban, Császárné Si­mon Va­léria hegedűtanárnő­nél, majd 2008 őszétől átke­rült Sá­róyné Fekete Juliannához a VI. ke­rületi Tóth Aladár Ze­­ne­iskolába. Ugyanitt 2010 nyarától 2012 jú­ni­usáig Ácsné Szily Éva ta­nárnő tanította.

2012-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zene­mű­vé­sze­ti Egye­tem Előkészítő Tagozatára, így az év szep­­­temberétől Kertész István egyetemi tanár növen­dé­ke­ként folytatja ta­nul­mányait.

Családjáról egy kisfilm az Interneten a http://karmak.hu oldalon található meg.

Zeneiskolásként több hazai és nemzetközi versenyen ért el kiemelkedő eredményt:

 • Első versenyén, 2009 márciusában a II. Fővárosi Rados Dezső Hegedűversenyen arany minősítést kapott.
 • A VIII. Nemzetközi Kodály Zoltán Hegedűversenyen, a szlovákiai Ga­lán­tán (Galanta) első helyezett lett a kicsik korcsoportjában.
 • 2010 májusában arany minősítést és nagydíjat kapott kamarapartnereivel a II. Nem­zet­kö­zi Beliczay Gyula He­ge­dű- és Kamaraversenyen a szlovákiai Komáromban (Ko­már­no)
 • 2010 novemberében a szombathelyi XIII. Országos Koncz János Hegedűversenyen har­madik lett a második korcsoportban.
 • 2011 májusában kapott arany minősítést a III. Nemzetközi Beliczay Gyula He­ge­dű- és Ka­maraversenyen a szlovákiai Komáromban (Komárno)
 • 2011 nyarán a balassagyarmati 25. „Zene határok nélkül” Nem­zetközi Mu­zsi­kus­tá­bor, Verseny és Művészeti Fesztivál – Hangversenysorozat keretében rendezett nem­zetközi hegedűversenyen II. helyezést ért el.
 • 2012 márciusában a III. Fővárosi Rados Dezső Hegedűversenyen ezüst minősítést ka­pott harmadik kor­cso­portban.

A következő versenyén már az LFZE előképzőseként vett részt:

 • 2014 tavaszán a IV. Országos Zathureczky Ede Emlékversenyen győze­del­mes­ke­dett kor­csoportjában.
 • 2014 őszén bejutott a Magyar Televízió Virtuózok versenyének elődöntőjébe. (Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=BK-SMEBd8AE – de megtalálható a ke­re­ső­be: „Ga­­ál Eszter hegedű”-t írva is.)
 • 2015 márciusában V. helyezést ért el a XII. Nemzetközi Georg Philipp Telemann Hegedűversenyen a lengyelországi Poznańban.
 • 2015 júliusában részt vett – és a legeredményesebb növendék díját kapta – a ba­las­sa­gyar­mati 29. „Zene határok nélkül” Nem­zetközi Muzsikustábor, Verseny és Mű­vé­szeti Fesztivál – Hangversenysorozat mes­ter­kur­zusán, ahol Perényi Eszter pro­fesszor asszony növendéke volt.
 • 2015 augusztusában a Bécsi Zeneakadémia jubileumi Nemzetközi Nyári Akadémiáján (isa – International Summer Academy) Dora Schwartzberg professzor asszony és Anna Dzialak Savytska nö­ven­déke volt, de tanulhatott az izraeli hegedűművésztől, Ivry Gitlistől is.

Sok helyen vendégszerepelt, így fellépett Budapesten többek közt

 • a MÜPÁ-ban;
 • a Corinthia Szállóban 2011 novemberében;
 • A Budapesti Fesztiválzenekar „BFZ a Gyerekekért” programja keretében ő volt a legfiatalabb zeneiskolás, aki beülhetett a zenekarba a koncerten, és muzsikálhatott Fisher Iván karmester úr keze alatt.
 • a Bartók rádió műsorában 2012 őszén;
 • a BMC-ben
 • a Zeneakadémia Solti Termében;
 • és a Régi Zeneakadémián is.

2011-ben húgával (Julianna szintén hegedűs) egy Mozart-duót játszottak Kaposváron a Kaposfeszt-en, illetve 2015 májusban Bach kettősversenye harmadik tételének voltak szólistái a Stefánia Palotában A Solti Kamarazenekar vendégeként.

Ezen kívül színpadra állt – a teljesség igénye nélkül –: Győrben, Tatán, Szegeden és Pozsonyban is.


« vissza a támogatott tehetségek oldalra