Uzsaly Bence András


Iskolai tanulmányaimat 1996-ban kezdtem meg a pécsi Szent Mór Iskolaközpontban. Ebben az évben kezdtem el zenét tanulni ugyanott, zongora tanszakon.
2000-ben felvételt nyertem az intézmény nyolcosztályos gimnáziumába.
2002-ben megkaptam a Pécsi Nemzeti Színházban a Valahol Európában c. musical professzor szerepét, melyet a 150 előadást megérő darabban 2005-ig játszottam.
2002-ben kezdtem el a zongora főtárgy mellett a gordonka szakot, melyet a képzési idő lerövidítésével 2006-ban fejeztem be, kitűnő bizonyítvánnyal.
Zongora alapfokú (szintén kitűnő) bizonyítványomat 2003-ban kaptam, tanulmányaimat a továbbképzőben folytattam, melyet 2007-ben fejeztem be, és további egy évet tanultam kamarazene főtárgyon.
16 éves koromban, 2005-ben szerveztem meg első önálló zongorakoncertemet, ahol egy saját kompozíciómat is bemutattam. Egy mű sem hangzott el felvezetés nélkül. Mindegyikhez fűztem néhány gondolatot, vagy egy rövid irodalmi alkotást olvastam föl, hogy a kevésbé szakmabeli közönséget is mélyebben megérinthesse a zene. Ez a vonás minden későbbi zongoraestemet végigkísérte.
2006-ban a keszthelyi Helikonon zongorajátékommal aranyoklevelet szereztem, valamint megtartottam következő önálló koncertemet, ezúttal már telt házzal.
2007-ben bemutatásra került egy kórusművem az iskolai szalagavatón, letettem a felsőfokú német nyelvvizsgát a Goethe Institut vizsgarendszerében, és megtartottam következő zongoraestemet szülővárosomban. Meghívást kaptam Svájcba, ahol Seegrabenben és Luzernben adtam önálló koncertet. A művek ismertetésétől itt sem tekintettem el, és ez nagy sikert hozott az ottani közönségnél is. Ebben az évben készült első CD felvételem is, illetve előrehozott érettségi vizsgát tettem németből és ének-zenéből, mindegyikből elnöki dicsérettel.
2008-ban a már hagyománnyá vált nagysikerű zongoraestem mellett újra részt vettem a Helikonon, ezúttal, mint az iskolai vegyes kar szólamvezetője. Aranyoklevelünk mellett több különdíjat is kaptunk. Ebben az évben fejeztem be középiskolai tanulmányaimat kitűnőhöz
közeli átlaggal, és tettem le az érettségit további négy tantárgyból (magyar, történelem, földrajz és matematika) szintén kitűnő bizonyítvánnyal, utóbbi kivételével mindegyiket elnöki dicsérettel.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ének-zene szakára maximumpontos felvételi vizsgával kerültem be.
A Magyar Schönstatti Mozgalommal bemutattuk Magyarországon először Alois Lugitsch és Tilmann Beller Mária című musicaljét, melynek János szerepét alakítottam, és rendszeresen helyettesítettem, mint karigazgató és karmester.
2009-ben első helyezést értem el az OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójában, hangszeres előadó művészet kategóriában. Márciusban kórusalapításra kértek föl, melyet örömmel vállaltam, és megszerveztem egy ifjúsági vegyes kart, mely máig létezik a vezetésem alatt.
Ugyanebben az évben felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem földrajz szakára, és ott párhuzamos képzésben egy évet végeztem el.
2010-ben sikeres átvételi vizsgát tettem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenekar- és kórusvezető szakjára, folytatólagosan, harmadik évfolyamra vettek át, így ELTE-s hallgatói jogviszonyom megszűnt, diplomámat pedig a Zeneakadémián szereztem meg 2011-ben. (Az intézményváltásból adódó többletfeladatok kapcsán hoztam meg a döntést, hogy nem folytatom tanulmányaimat a földrajz szakon.)
2010 őszén újabb két önálló zongoraestet adtam, ezúttal már Budapesten, illetve ebben az évben újabb kórusműveim és zenekari átirataim bemutatására került sor.
2011 nyarán két hetet tanítottam Erdélyben, a szentegyházi Gyermekfilharmónia zenei táborában. Fő feladatom a kórussal és a vonóskarral való munka volt.
2011 szeptemberében kezdtem meg a mesterképzést a Zeneakadémia zeneismeret- és ének-zenetanár szakán.
2011-12-ben az egykor idősebb Sapszon Ferenc által vezetett Budaörsi Pro Musica Kórus basszus szólamvezetőjeként dolgoztam, illetve feladatot vállaltam a Hallgatói Önkormányzat újságjánál előbb, mint olvasószerkesztő, majd, mint rovatvezető. Ezt a feladatot jelenleg is ellátom. E tanévben kezdtem meg működésemet a Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottságában is.
2012 tavaszán újabb önálló koncertet adtam, mint zongorista és karnagy. Nyáron újabb sikeres felvételi vizsgát tettem, s így megkezdhettem tanulmányaimat a zenekari karmester mesterképzésen is. Szeptemberben léptem fel először a frissen alakult Parlarte Kamaraszimfonikusok élén, melynek jelenleg állandó betanító karmestere vagyok.
A Hallgatói Önkormányzat szeptemberi közgyűlésén tanulmányi alelnöknek és szenátusi képviselőnek választottak meg.
Tanulmányaimat jelenleg mindkét szakomon nagy odaadással folytatom, és egyéb feladataimat is igyekszem becsülettel és magas színvonalon ellátni.

« vissza a támogatott tehetségek oldalra